29 juni 2022

10,7 prosent lågare magaasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 25 var fyllingsgrada i norske magasin 53,0 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 63,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,5 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 70,9 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 43,2 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
16 juni 2022

Noko reduserte kraftprisar

Kraftprisen vart redusert i store delar av Norden og på kontinentet førre veke samanlikna med veka før. Fallet i vekepris kan delvis forklarast med særs låge prisar andre pinsedag og i helga. Dette var dagar med både lågare forbruk og meir fornybar kraftproduksjon enn resten av veka. I denne perioden importerte Noreg rimeleg kraft, noko...
Les mer
16 juni 2022

12,1 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 23 var fyllingsgrada i norske magasin 42,3 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 54,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,8 prosenteiningar. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 54,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,8 prosenteiningar. Høgast...
Les mer
10 juni 2022

Skal utrede statlig strømselskap Stortingets energi- og miljøkomite vil ha utredet opprettelsen av et statlig strømselskap som skal skal selges strømmen til næringsliv og husholdninger. Komitébehandlingen har samlet flertall rundt hele 59 forslag til vedtak, opplyser saksordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding. Det dreier seg om kraft- og nettutbygging, batteriproduksjon, hydrogen, energisparing, småkraftverk,...
Les mer
10 juni 2022

Høgare kraftprisar, krafteksport og prisskilnad mellom prisområda i Noreg

Kraftprisane auka i store delar av Norden og kontinentet førre veke samanlikna med veka før. Høgare prisar på kontinentet bidrog til at sørlege Noreg (NO1, NO2, NO5) var nettoeksportør av kraft i veke 22, mot nettoimport veka før. Ein viktig årsak til auken i kraftprisar var lågare vindkraftproduksjon, både i Norden og på kontinentet. I...
Les mer
10 juni 2022

12,,4 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 22 var fyllingsgrada i norske magasin 36,9 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 49,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,7 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 50,5 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 23,3 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
18 mai 2022

14,3 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida

Ved utgangen av veke 19 var fyllingsgrada i norske magasin 23,2 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 37,5 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 2,3 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 36,8 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 11,3 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
05 mai 2022

Milliongebyr til strømselskaper: Straffer også to av toppsjefene

Forbrukertilsynet gir tre strømselskaper straff for å ha brukt «udokumenterte billigstpåstander» i markedsføringen. To av selskapene får også forbud mot å hevde de er billigst i fremtiden, med mindre de kan dokumentere det. Forbrukertilsynet gir overtredelsesgebyr til disse tre selskapene: Motkraft AS: 400.000 kroner NordlysEnergi AS: 1.000.000 kroner Agva Kraft AS: 1.500.000 kroner – Ved...
Les mer
04 mai 2022

10,2 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 17 var fyllingsgrada i norske magasin 21,1 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 31,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,9 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 0,4 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 38,0 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde...
Les mer
30 mars 2022

Tilnærma uendra vekeprisar i Noreg, men auke i nordisk terminprisar framover

Vedvarande uro i energimarknadene bidreg til store variasjonar og høg uvisse rundt både kraftprisane og brenselsprisane for tida. Russland sin invasjon av Ukraina og uvisse rundt konsekvensar av dette kan ha store utslag på prisane i energimarknadene framover. Kraftprisane i Noreg var tilnærma uendra samanlikna med veka før. Kraftprisen i sørlege Noreg (NO1, NO2, NO5) var...
Les mer
30 mars 2022

9,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 12 var fyllingsgrada i norske magasin 29,2 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 38,6 prosent for åra 2002-2021. Gjennomom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,0 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 2,7 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 48,1 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde...
Les mer
24 mars 2022

Lågare priser på kol og gass bidrog til reduserte kraftprisar Vedvarande uro i energimarknadene bidreg til store variasjonar og høg usikkerheit rundt både kraftprisane og brenselsprisane. Terminprisane på kol og gass fall betrakteleg førre veke. Dette medverka til ein redusert marginalkostnad på kol- og gasskraft, og til ein prisreduksjon i terminmarknaden for kraft. I periodar...
Les mer
24 mars 2022

9,9 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 11 var fyllingsgrada i norske magasin 31,4 prosent, opplyser NVE. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 41,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennomom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,6 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 2,4 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 49,0 prosent, mens Aust-Noreg (område...
Les mer
24 mars 2022

Lågare priser på kol og gass bidrog til reduserte kraftprisar

Vedvarande uro i energimarknadene bidreg til store variasjonar og høg usikkerheit rundt både kraftprisane og brenselsprisane. Terminprisane på kol og gass fall betrakteleg førre veke. Dette medverka til ein redusert marginalkostnad på kol- og gasskraft, og til ein prisreduksjon i terminmarknaden for kraft, oppgjer NVE. I periodar med lite fornybar kraft i systemet er det...
Les mer
16 mars 2022

9,8 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 10 var fyllingsgrada i norske magasin 34,2 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 44,0 prosent for åra 2002-2021. Gjennomom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,6 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 2,1 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 50,9 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde...
Les mer
03 mars 2022

8,4 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 8 var fyllingsgrada i norske magasin 40,0 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 48,4 prosent for åra 2002-2021. Gjennomom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,6 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 2,3 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 54,7 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde...
Les mer
03 mars 2022

Nettoeksport frå sørlege Norge på 96 GWh

Auka brenselsprisar og uro i den europeiske energimarknaden. Ein viktig årsak til auken i brenselsprisane er uvisse knytt til korleis Russlands invasjon i Ukraina vil påverka europeisk gassforsyning i tida framover. Høgare framtidspriser på  kull og gass verka også inn på tyske og nordiske terminprisar, som auka betrakteleg i veka som gjekk.  Kraftprisane i store...
Les mer
23 februar 2022

8 prosent lågare magasinfylling enn normalen i Norge

Ved utgangen av veke 7 var fyllingsgrada i norske magasin 42,7 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 50,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennomom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,0 prosenteiningar, og nærma seg medianverdien med 0,6 prosenteiningar.  Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 57,2 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast...
Les mer
16 februar 2022

8,5 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 6 var fyllingsgrada i norske magasin 44,8prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2002-2021 er 53,3 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 59,8 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 33,1 prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
10 februar 2022

9,9 proset lågare magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 5 var fyllingsgrada i norske magasin 46,8 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2002-2021 er 56,7 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 61,7 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 36,2 prosent.  Energiinnhald og...
Les mer
10 februar 2022

Kraftåret 2021 – historisk høye kraftpriser

Kraftsituasjonen for 2021 var preget av høye kraftpriser, spesielt mot slutten av året. Det er særlig sørlige Norge som hadde høye kraftpriser sammenlignet med tidligere år. Dette er en stor kontrast til de rekordlave kraftprisene i 2020. Gjennomsnittlig kraftpris for Norge ble 61,1 øre/kWh i 2021, opplyser NVE. Aldri før har gjennomsnittlig kraftpris for ett...
Les mer
1 2 3 203