03 desember 2021

Juleølguiden 2021 – 25. årgang: De sterkeste juleølene

Årets beste blant de sterkeste juleølene: Aass Vellagret JuleølKlasse F – 9,0  volumprosent alkohol  Aass Juleøl Premium er blant vår gamle favoritter. I 2009 slo vårt eldste bryggeri til med en nydelig kraftversjon på 9 volumprosent alkohol. Det er en smaksbombe i karamellmalt og bitre smakstoner. Ølet har et mørkt skum som dekorerer glasset med nydelige brüsselkniplinger når skummet...
Les mer
01 desember 2021

10,8 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 47 var fyllingsgrada i norske magasin 69,0 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 79,8 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 80,2prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 61,8 prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin...
Les mer
24 november 2021

9,7 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nesten ingen endring i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 46 var fyllingsgrada i norske magasin 71,2 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka var det nær inga endring i den samla fyllingsgrada. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 80,9 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling...
Les mer
18 november 2021

10,4 prosent lavere magasinfyllingen enn normalen for årstida

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgrada i norske magasin 71,4 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 81,8 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 82,4prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 63,4prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i...
Les mer
16 november 2021

Flaskehalsinntektene til Statnett dekker kostnader i transmisjonsnettet og bidrar til lavere nettleie.

Flaskehalsinntektene på mellomlandskablene endte på 2,3 milliarder kroner i 2020.  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) godkjenner Statnett sin bruk av flaskehalsinntektene for 2020. –  I praksis brukes alle flaskehalsinntektene til å dekke relevante kostnader i transmisjonsnettet. Da blir det også mindre å betale for norske forbrukere gjennom nettleien. I praksis brukes flaskehalsinntektene på samme...
Les mer
11 november 2021

Auka strømeksport

Låg vindkraftproduksjon på kontinentet bidrog til auke i norsk nettoeksport Vindkraftproduksjonen i Norden og på kontinentet var særs låg i midten av førre veke. I denne perioden hadde Noreg høg vasskraftproduksjon og utnytta nesten all tilgjengeleg utvekslingskapasitet mot utlandet til eksport, opplyser Norges vassdrags- og enegiverk. Mot slutten av veka auka vindkraftproduksjonen og Noreg blei...
Les mer
11 november 2021

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 44 var fyllingsgrada i norske magasin 72,2 prosent. Det er 11,3 prosent lågare enn normalen for årrstida i Norge. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 0,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 83,6 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 83,0 prosent, mens Sørvest-Noreg...
Les mer
03 november 2021

7,8 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 43 var fyllingsgrada i norske magasin 71,3 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 3,0 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 83,1 prosent. Magsadinfyllinga kryper nærmere normalen veke for vek. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 83,2 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2)...
Les mer
27 oktober 2021

Høg vindkraftproduksjon bidrog til å dempe kraftprisane utover i veke 42, skriv Norges Vassdrags- og energiverk i kraftsituasjonsrapporten for veke 42. Skiftande vêr skapte stort spenn i kraftprisane i veke 42. Låg vindkraftproduksjon i starten av veka bidrog til enkelttimar med svært høge prisar både i Europa og sørlege deler av Norden. Måndag morgon mellom...
Les mer
27 oktober 2021

14,1 prosent lågare magasinfylling enn normalen i Norge for årstida

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 42 var fyllingsgrada i norske magasin 68,3 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 0,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 82,4 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 82,5 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 57,6 prosent.  Energiinnhald...
Les mer
20 oktober 2021

Kraftsituasjonen veke 41, 2021: Fobruket auka med 11 prosent i i veke 41. Auke på 11 porsent i forbruket i Sør-Norge. Vekeprisen sør i Noreg (NO1, NO2, NO5) var 105 øre/kWh. I veke 41 auka forbruket i Noreg med elleve prosent. Auken har samanheng med kaldare vêr og høgare forbruk til oppvarming. Tilsvarande forbruksnivå for...
Les mer
20 oktober 2021

15,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 41 2021: Framleis auke i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 41 var fyllingsgrada i norske magasin 67,5 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 1,0 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 82,9 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 83,0 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling...
Les mer
13 oktober 2021

16,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 40 var fyllingsgrada i norske magasin 66,4 prosent, opplyser Norges vanssdrags- og energidirektorat. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 1,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 82,8 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,9 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med...
Les mer
13 oktober 2021

Ny årsrekord for strømprisen i Sør-Norge

Onsdag er strømprisen i Sør-Norge 1,29 kroner per kilowattimen utenom avgifter og nettleie. Det er årets dyreste nivå, og tre ganger høyere enn i Nord-Norge. Til sammenligning betalte strømkunder i Sør-Norge en pris på 1,15 kroner kilowattimen tirsdag. På strømregningen vil selve kraftprisen komme i tillegg til strømselskapenes påslag, avgifter og nettleie. Timesprisene onsdag er...
Les mer
06 oktober 2021

Meir nedbør og vind bidrog òg til at den norske ressurssituasjonen vart betra

Kraftsituasjonen veke 39, 2021: Vått og vindfullt vêr bidrog til lågare kraftprisar sist veke Høg vindkraftproduksjon i Norden og på kontinentet bidrog til at vekeprisen på kraft falt i alle prisområda frå veke 38 til veke 39. Nedgangen kjem hovudsakleg av at kraftprisane søndag morgon falt ned til og under null. Negative kraftprisar er ikkje...
Les mer
06 oktober 2021

18 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 39 2021: Auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 39 var fyllingsgrada i norske magasin 64,5 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 1,7 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 82,5 prosent, opplyser NVE. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 80,7 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med...
Les mer
22 september 2021

20,3 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 37 2021: Framleis tapping av magasina. Ved utgangen av veke 37 var fyllingsgrada i norske magasin 63,3 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 83,6 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,1 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling...
Les mer
1 2 3 201