15 november 2018

Spår batteri-bonanza

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) spår kraftig vekst i energilagringsmarkedet, i den ferske rapporten Long-Term Energy Storage Outlook. Frem mot 2040 tror analytikerne i BNEF at dette markedet vil vokse med 1,2 billioner dollar, eller 10 billioner kroner. Lavere produksjonskostnader kombinert med økende etterspørsel vil være drivere, mener BNEF. Les mer også i Los Angeles...
Les mer
15 november 2018

Mandag 19. November kl. 13.00 vil NVE og Energimyndigheten publisere kvartalsrapport nr. 3 for 2018 om elsertifikatmarkedet

Rapporten er en statusrapport for elsertifikatmarkedet og oppsummerer blant annet status for godkjente anlegg i Norge og Sverige. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater.
14 november 2018

Et helelektrisk Norge er innen rekkevidde

Fullelektrifisering av energiforbruket i Norge vil kreve 30-50 terrawattimer kraft. Det betyr at fullelektrifiseringen er innen rekkevidde. Av Statnetts Informasjonsavdeling Det totale strømforbruket i Norge er i dag på rundt 130 terrawattimer (TWh). Statnetts beregninger viser at elektrifisering av energiforbruket til hele fastlands-Norge vil tilsvare 30-50 TWh økning i strømforbruket. Samtidig forventer Statnett at det...
Les mer
14 november 2018

NVE ønsker innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapets kostnader

NVE har sendt ut et brev til alle nettselskapene der NVE ber om innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapenes totale kostnader. NVE vil bruke disse innspillene videre i arbeidet med å definere og beregne nye rammmevilkårsvariabler som kan brukes i kostnadsnormmodellene. Frist for å sende innspill er 3. desember. Merk innspillene med saksnummeret...
Les mer
09 november 2018

Adm. direktør Oluf Ulseth slutter i Energi Norge

Oluf Ulseth vil etter avtale med styret slutte i Energi Norge, der han har vært administrerende direktør siden 2011. Styret har bedt Ulseth fortsette i stillingen ut året og bistå i prosessene med overgang til en ny administrerende direktør. Energi Norge er en av de større landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), med om lag 280...
Les mer
08 november 2018

Vellykket gjennomføring av milepæl 10 i Elhub-prosjektet

Alle nettselskap har nå passert krav til datakvalitet og aktørgodkjenning ved milepæl 10 (M10) i Elhub-prosjektet, opplyser NVE. Dette er viktige aktiviteter som bidrar til å sikre at Elhub og alle brukerne av Elhub er tilstrekkelig forberedt til oppstart av systemet 18. februar 2019. Bransjen har gjort en strålende innsats for å bidra til at...
Les mer
06 november 2018

Rask utvikling i kraftsystemet øker behovet for koordinering og effektivitet

Økt elektrifisering for å nå klimamålene, digitalisering, økt behov for datalagring og forventninger om mer vindkraft er hoveddrivere i utviklingen av kraftsystemet fremover, sa konserndirektør Håkon Borgen i Statnett under Nasjonalt kraftsystemmøte. Av Informasjonsavdelinga, Statnett – Takket være de siste årenes nettinvesteringer, er det med dagens kapasitet mulig å bygge ut mye ny vindkraft, knytte...
Les mer
05 november 2018

Økt byggeaktivitet for vann- og vindkraftprosjekter

Tre store prosjekter bidro til at prosjekter under bygging kan summeres til 10,6 TWh etter tredje kvartal. Dette er 1,4 TWh høyere enn forrige kvartal. Av INformasjonssavdelinga, NVE Ny kraftproduksjon Eidsiva Vannkraft har startet bygging av vannkraftverket Tolga (205 GWh) i Tolga kommune. Anlegget forventes ferdigstilt innen høsten 2021. I Sogn og Fjordane har to...
Les mer
1 2 3 177