16 juli 2019

FLERE NORSKE BEDRIFTER SATSER PÅ SOLCELLEPANEL

Det siste året har det vært en enorm utvikling innenfor solenergi i Norge. Flere elektro-bedrifter satser på montering av solcellepanel til både boliger og næringsbygg. Dette kombinert med en rekordhøy strømpris i 2019 og gunstige ordninger for grønn energi har gjort sitt til at flere norske bedrifter nå installerer solcellepanel på taket. Av Solcellepaneler.com v/Ole...
Les mer
01 juli 2019

Forskriftsendringer gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd

Når en nettkunde har opplevd et strømavbrudd som har vart i minst 12 timer, kan hun kreve å få utbetalt en kompensasjon fra nettselskapet. Nå som de aller fleste kundene har fått smarte målere med kommunikasjon, foreslår vi at nettselskapene automatisk skal betale ut kompensasjonen til alle husholdninger og fritidsboliger som har slike, uten at de selv må fremme et krav om det.
19 juni 2019

6,5 prosent mer vann i magasinene i Norge enn snittet for årstida

Meir vatn i magasina. Ved utgangen av veke 24 var fyllingsgrada i norske magasin 64,4 prosent. Fyllingsgrada auka med 4,5 prosenteiningar, opplyser NVE. Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 57,9 prosent. Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 53,2 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 79,8 prosent. Energiinnhald...
Les mer
17 juni 2019

Statkraft bygger vannkraftverket Los Lagos i Chile

Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftverket Los Lagos i Chile. Byggearbeidet er forventet å starte i august og kraftverket vil stå ferdig i løpet av 2. halvår 2022. Anlegget får en installert effekt på 52 MW og en årlig kraftproduksjon på 260 GWh. Av Informasjonsavdelinga, Statkraft Investeringsrammen for prosjektet er beregnet til cirka...
Les mer
12 juni 2019

Et fælles vindmarked kan skabe havvindens Silicon Valley

Dansk Energi, Dansk Industri, Vindmølleindustrien, Danske Havne og Danmarks Rederiforening har et fælles debatindlæg i Altinget. Læs uddrag her eller læs hele indlægget via linket nederst: Det er ikke klogt, at man skal bruge forskellige skibe, maling eller udstyr afhængigt af, om man opsætter vindmøller i den tyske, britiske eller danske del af Nordsøen. Derfor...
Les mer
1 2 3 191